Beelden

'Wars van elke modieusheid en elke gewilde nadrukkelijkheid, als het ware met een eigen vanzelfsprekende natuurlijkheid, vindt Jan Verschoor de band tussen de mens van nu en een plastische vormtaal.' (Hans Redeker in kunstbeeld, 1984). 'Zijn werk heeft een ingetogen monumentaliteit die een geoefend oog vereist om er de oorspronkelijkheid van te ontdekken. Het is geen signaal in de ruimte dat iedereen dadelijk opvalt. Het is in zichzelf besloten, introvert en vraagt geconcentreerde aandacht voor het zichzelf onthult.' (Sjoerd de Vries in Jan Verschoor, een evenwicht tussen zwaar en licht, 1998).